Stichting het Groengasthuis

Voor mensen met dementie.

Teken de Petitie

Het zorginitiatief

Dementie is een probleem waar we in de toekomst allemaal direct of zijdelings mee te maken krijgen. In 2040 telt de provincie Groningen volgens onderzoek van TNO bijna 2 keer zoveel inwoners met dementie. Dit blijkt uit berekeningen die TNO in opdracht van Alzheimer Nederland heeft gemaakt. De verwachting is dat het aantal inwoners met dementie in de provincie Groningen het sterkst zal groeien in de toekomstige gemeenten Westerkwartier, Midden-Groningen en Het Hogeland.

Dementie heeft grote gevolgen voor de patiënt en mensen in hun omgeving. Soms is het niet mogelijk om thuis te blijven wonen. Op veel plaatsen ontstaan kleinschalige woonzorginitiatieven voor mensen met dementie. Warffum en omgeving heeft - voor zover wij weten - een dergelijk initiatief niet. Als het aan ons ligt gaat dat binnenkort veranderen!

Data: Groei Mensen met dementie in provincie Groningen - Alzheimer Nederland.

Wie zijn wij

Wij - de initiatiefnemers Rommie Hoopman, Marianne te Velde en Vincent Fennis – zijn geïnspireerd geraakt door elkaars ervaringen in de professionele zorg & begeleiding, de mantelzorg en het vrijwilligerswerk, zowel in familiekring als daarbuiten. Onze gezamenlijke droom - het bieden van een kleinschalige woonzorgvoorziening in Warffum voor mensen met dementie – lijkt werkelijkheid te worden!

Rommie - van oorsprong verpleegkundige niveau 5 - is initiatiefnemer en leidinggevende geweest van een hospice en is op dit moment trainer/opleider voor werkers in de palliatieve zorg. Marianne werkt in de huisartsenpraktijk Warffum en heeft diverse ondersteunende en coördinerende rollen. Vincent heeft de afgelopen 23 jaar doorlopend managementfuncties vervuld in de non-profit sector (werkvelden: natuur- en landschapsbeheer, openbare ruimte) en is momenteel teamleider.

Initiatiefnemers

Wat willen we?

We willen een kleinschalig woonzorginitiatief voor dementerende mensen starten in Warffum en omgeving. Met een team van professionals en goed opgeleide vrijwilligers willen we deskundige en warme zorg en begeleiding bieden in een huiselijke en veilige woonomgeving. Zorgen voor goede kwaliteit van leven met respect voor ieders persoonlijke levensloop is ons uitgangspunt.

Waar gaan we dat doen?

In het karakteristieke Groningse pand Villa Welgelegen in Warffum, niet ver van het centrum en het station.

Villa Welgelegen

Hoe?

Met de juiste bouwkundige aanpassingen en inrichting maken we het pand geschikt voor 16 bewoners. Dementerende mensen blijken beter te functioneren wanneer gebouw, inrichting verzorging goed op elkaar aansluiten. Zo wordt het een huis met veel gemeenschappelijke ruimtes en een prachtige tuin.

Met wie?

Met familie, dorpsgenoten en allen die dit initiatief een warm hart toedragen. Daarbij is samenwerking met alle lokale organisaties op gebied van onderwijs, welzijn en zorg een belangrijke voorwaarde voor succes. Op deze manier willen we goede, lokale, opvang bieden aan mensen met dementie. Wellicht bijdragend aan een zorgzame dorpssamenleving in een dorp op Het Hogeland.

Bejaarden zitten in de tuin.

Steun ons initiatief!

Bent u het met ons eens en steunt u ons initiatief?
Teken dan de petitie vóór 30 september.

Alvast hartelijk bedankt! Stichting Het Groen Gasthuis

Teken de Petitie